Ramowe Rozkłady Dnia

Ramowy rozkład dnia – oddział I

6.30–8.40- zabawy, wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych;

ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne ; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne

8.40–9.10 – śniadanie

czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9.10–10.10 – zajęcia edukacyjne

organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju

10.10–11.40- zabawy, wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych;

gry dydaktyczne, zabawy ruchowe ze śpiewem, plastyczno-techniczne , tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu; praca indywidualna; zajęcia o charakterze wychowawczym

11.40–12.10- obiad

czynności samoobsługowe; zabiegi higieniczne; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się;

12.10–13.45 -relaksacja

słuchanie bajek literackich i muzycznych; pobyt na świeżym powietrzu; zajęcia dodatkowe i twórcze – praca zespołowa i indywidualna;
zabawy z inicjatyw dzieci; zajęcia o charakterze wychowawczym; prace porządkowe

13.45-14.15- podwieczorek
czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku

14.15–15.30- Zabawy integracyjne

gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym; prace porządkowe

Ramowy rozkład dnia – oddział II

8.00–8.30- zabawy, wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych;

ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne ; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne

8.30–9.15- śniadanie;

czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9.15–10.15- zajęcia edukacyjne;

organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju

10.15–11.45- zabawy, wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych;

gry dydaktyczne, zabawy ruchowe ze śpiewem, plastyczno-techniczne , tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu; praca indywidualna; zajęcia o charakterze wychowawczym

11.45–12.15- obiad ;

czynności samoobsługowe; zabiegi higieniczne; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się;

12.15–13.30- relaksacja;

słuchanie bajek literackich i muzycznych; pobyt na świeżym powietrzu; zajęcia dodatkowe i twórcze – praca zespołowa i indywidualna;
zabawy z inicjatyw dzieci; zajęcia o charakterze wychowawczym; prace porządkowe

13.30-14.00- podwieczorek;

czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku

Ramowy rozkład dnia – oddział III 

8.00–8.30- Schodzenie się dzieci , kontakty indywidualne z rodzicami;

8.30–8.45- Zabawy ruchowe , zestaw ćwiczeń porannych;

Przygotowanie do śniadania. Czynności higieny porządkowej.

8.45–9.15- Śniadanie;

9.15–10.15- Zabawy tematyczne i konstrukcyjne inspirowane przez dzieci i nauczycielkę.;

Kontakty nauczyciela z dziećmi , indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju , praca z dzieckiem uzdolnionym i potrzebującym pomocy. Zajęcia dydaktyczne.

10.15–11.30- Zabawy inspirowane przez dzieci. Kontakty indywidualne z dziećmi.

11.30–13.00- Zabawy dowolne wg. zainteresowań.

Zajęcia organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju ( manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne). Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.

Skip to content