Nasz Przedszkolny System Wartości

NASZ PRZEDSZKOLNY SYSTEM WARTOŚCI

SZACUNEK – GRZECZNOŚĆ I TROSKA O DOBRO DRUGIEJ OSOBY

MĄDROŚĆ – WIEDZA, PRZEWIDYWANIE KONSEKWENCJI, CELOWE CZYNIENIE DOBRA

PRAWDA – PRAWDOMÓWNOŚĆ, PRZEWIDYWANIE KONSEKWENCJI, PRZECIWSTAWIENIE SIĘ ZŁU

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – DPOWIADANIE ZA SWOJE CZYNY, ZA DOBRO INNYCH

UCZCIWOŚĆ – RZETELNOŚĆ, PRAWDOMÓWNOŚĆ, POSZANOWANIE CUDZEJ WARTOŚCI

ODWAGA – PODEJMOWANIE DECYZJI, PRZECIWSTAWIENIE SIĘ ZŁU

ŻYCZLIWOŚĆ – CHĘĆ NIESIENIA POMOCY

SPRAWIEDLIWOŚĆ – PRZEDSTRZEGANIE ZASAD, POSZANOWANIE PRAWDY

OPTYMIZM – HUMOR-ŚMIECH Z KIMŚ NIE Z KOGOŚ

PIĘKNO- DOSTRZEGANIE, TWORZENIE, OCHRONA

PATRYJOTYZM – TRADYCJA, TOŻSAMOŚĆ, SZACUNEK

Skip to content