Deklaracje dostępności

Deklaracja Dostępności

Gminne Przedszkole  w  Siedlisku  zobowiązuje  się zapewnić  dostępność  swojej  strony internetowej  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej przedszkole@siedlisko.dlaedu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021.10.10. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021.10.10.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020.03.30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.10.10.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Sylwia Siwiak mailowo – przedszkole@siedlisko.dlaedu.pll  lub telefoniicznie  574-146-709

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminne Przedszkole w  Siedlisku , ul. Siedlisko 160, 64-980 Trzcianka

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście od przodu budynku. Wejście nie posiada schodów.
 2. Cały budynek przedszkola mieści się na parterze. Pierwszym pomieszczeniem jest hol, następnie przechodzi się do głównego korytarza.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. .
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, po lewej stronie , wychodząc z holu.
 5. Nie posiadamy miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy  aplikacji mobilnej:

 

Skip to content