O nas

Serdecznie witamy na stronie naszego przedszkola !!!
Mamy nadzieję, że znajdziecie na niej wszystkie niezbędne, istotne informacje.

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLU: 67

GODZINY PRACY ODDZIAŁÓW:

6.30-15.30 –  oddział I ( 3-4-latki)

8.00 – 14.00 – ODDZIAŁ II ( 5-6- latki)

8.00 – 13.00 –  ODDZIAŁ III ( 3-4-5-6-latki -oddział w Runowie)

Gminne Przedszkole w Siedlisku jest przedszkolem wiejskim. Wieś położona na trasie Trzcianka – Krzyż. Przedszkole w Siedlisku jest przedszkolem 3-oddziałowym z czego dwa oddziały  znajdują się w Siedlisku, oddział trzeci jest oddziałem zamiejscowym znajdującymi się w miejscowości Runowo.

Siedziba Gminnego Przedszkola w Siedlisku znajduje się w prawym skrzydle budynku Szkoły Podstawowej w Siedlisku. Dzieci mają do dyspozycji duże, przestronne sale, w której znajdują się kolorowe meble dostosowane do wieku dzieci, kąciki zainteresowań, zabawki, gry, układanki oraz pomoce do zajęć dydaktycznych.

Przedszkole organizuje wiele uroczystości, dla rodziców i środowiska. Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do nauki w szkole podstawowej.

W oddziale przedszkolnym w Runowie znajduje się dwie sale zajęć dydaktycznych.  Oddział posiada również plac zabaw wyposażony w nowy, bezpieczny sprzęt.

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.

Sprawiamy, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.

W naszym przedszkolu panuje ciepła, domowa atmosfera, co sprawia, że dzieci szybko adaptują się do nowych dla siebie warunków i z przyjemnością chodzą do przedszkola.

PRZEDSZKOLE ORGANIZUJE:

 • Spotkania integracyjne z rodzicami
 • Zajęcia otwarte dla rodziców
 • Spotkania z logopedą
 • Występy aktorów
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi różnych zawodów
 • Wycieczki poznawcze i rekreacyjne
 • Wystawki prac plastycznych dzieci
 • Konkursy edukacyjne

Model absolwenta

Dziecko kończące przedszkole:

• Posiada umiejętność wykorzystywania swoich mocnych stron oraz pokonywania własnych słabości,
• Szanuje środowisko przyrodnicze,
• Jest aktywne, dociekliwe, kreatywne, ambitne,
• Ma pozytywny obraz samego siebie,
• Ma świadomość własnej tożsamości,
• Jest komunikatywne,
• Nie boi się wyrażać własnych opinii,
• Dąży do rozwiązywania problemów,
• Rozumie świat i nagromadzone w nim wartości,
• Ma ukształtowaną postawę patriotyczną: poczucie tożsamości narodowej i przynależności państwowej,
• Miłuje Ojczyznę w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
• Ma ukształtowana postawę moralną i obywatelską,
• Jest tolerancyjne i otwarte wobec innych,
• Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, życiu przedszkola i grupy,
• Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
• Pomaga innym potrzebującym pomocy,
• Osiągnęło dojrzałość szkolną – jest doskonale przygotowane do obowiązku szkolnego.

PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA:

 • Rodzinną atmosferę
 • Stały kontakt nauczycieli z rodzicami
 • Przekazywanie informacji o dziecku w formie pisemnej
 • Pomoc logopedyczną
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 • Smaczne wyżywienie

PARTNERZY PRZEDSZKOLA:

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Trzciance
 • Szkoła Podstawowa w Siedlisku
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Ośrodek Zdrowia w Siedlisku
 • Rady Sołeckie wsi Siedlisko, Runowo, Nowej Wsi
 • Ochotnicza Straż Pożarna
 • Komisariat Policji w Trzciance
 • Zjednoczenie Polek na Emigracji
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Trzcianka Filia w Siedlisku
Skip to content