Przyjmowanie i załatwianie spraw

Dyrektor jest dostępny dla rodziców, interesantów, pracowników, nauczycieli zawsze, bez ograniczenia czasowego, gdy jest obecny na terenie przedszkola i nie prowadzi zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz po wcześniejszym uzgodnieniu osobistym, telefonicznym (tel. 574146709), lub e-mail(przedszkole@siedlisko.dlaedu.pl)

Nauczycielki są do dyspozycji w ramach indywidualnych konsultacji z rodzicami po wcześniejszym uzgodnieniu osobistym lub telefonicznym (tel. 574146709)

Skip to content