OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

I. Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola na terenie gminy Trzcianka

Wysokość opłaty za korzystanie przez dziecko ze świadczeń przedszkola wynosi 1,00zł za każdą godzinę poza czasem realizacji podstawy programowej ( nie dotyczy dzieci 6 – letnich)

W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza jednocześnie więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny do 5 lat opłata wynosi 50% stawki dziennej za każde następne dziecko.

Opłaty pobierane są zgodnie z Uchwałą Nr L/466/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28.06.2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola na terenie gminy Trzcianka.

II. Wyżywienie

Dzienna stawka żywieniowa wynosi:
– za trzy posiłki – 7,00 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek)
– za dwa posiłki – 6,00 zł ( śniadanie, obiad)

Opłaty za przedszkole przyjmowane są do 20 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.

Opłaty za przedszkole przekazywane są na konto nr: 61 1240 3741 1111 0010 3626 0156

O wysokości opłaty informuje rodziców intendent przedszkola.

Opłata za żywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w wysokości odpowiedniej wielokrotności dziennej stawki żywieniowej w formie odpisu w kolejnym miesiącu pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu TELEFONICZNIE najpóźniej do godz. 7.30 w dniu bieżącym.
Posiłki przygotowywane są przez stołówkę szkolną Szkoły Podstawowej w Siedlisku.

Skip to content