OPŁATY ZA WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU

SZANOWNI RODZICE

W związku z wzrostem cen produktów żywnościowych stawka żywieniowa w Gminnym Przedszkolu w Siedlisku uzgodniona z organem prowadzącym wynosić będzie od 1 marca 2022r. 8 zł.

Podstawa prawna:

art.106 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora Gminnego Przedszkola w Siedlisku z dnia 22.02.2022r. w sprawie ustalenia stawki żywieniowej w przedszkolu.

Dodaj komentarz

Skip to content